تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

Suffixes

  ir" target="_blank"> و ترکیب میشوند از این پسوند ها را در زیر و باهم مشتق Suffixes(پسوند): حروفی که به آخر یک کلمه اضافه شده با خوشحالي                 

  sad + ly                     sadly                با ناراحتي                        

   

  صفت  =   ly   +   اسم

  friend + ly               friendly             دوستانه                              

  day + ly                   daily                  روزانه                                     

  cost + ly                 costly                  قيمتي                            

   

  فعل   =   en  +  صفت

  short + en               shorten             كوتاه كردن                         

  sharp + en               sharpen           تيز كردن                           

  weak + en               weaken            ضعيف كردن                  

   

  صفت    =    al  +    اسم

  nature + al                 natural              طبيعي                        

  person + al                personal           شخصي              

  univere + al              universal           جهاني                    

   

  اسم    =   ness   +   صفت

  good + ness                goodness           خوبي                   

  weak + ness                weakness         ضعف                    

  busy + ness                business             شغل                

   

  صفت    =    en    +    اسم

  gold + en                    golden               طلايي                              

  wood + en                  wooden             چوبي                   

  wool + en                   woolen              پشمي                   

   

  اسم    =   th   +   صفت

  Warm + th                      warmth              گرما                         

  hong + th                       length                درازا

  wide + th                       width                  پهنا                       

   

  اسم    =    tion    +    فعل

  explain + tion              explanation             توضيح                   

  direct + tion                direction                 جهت                        

  migrate + tion             migration               مهاجرت             

   

  اسم   =    al   +    فعل

  arrive + al                      arrival                 ورود                       

  deny + al                        denial                 انكار                        

  refuse + al                      refusal                 امتناع               

   

  اسم    =   ence /ance   +   فعل

  exist + ence               existence               وجود                     

  guide + ance              guidance               راهنمايي                 

  refer + ence               reference               مرجع              

   

  اسم   =   ment    +    فعل

  agree + ment                 agreement                 توافق                 

  move + ment                 movement                حركت                 

  punish + ment               punishment              مجازات       

   

  اسم    =   ing    +    فعل

  drive + ing                  driving                     رانندگي                      

  smoke + ing                smoking                 سيگار                    

  run + ing                    running                      دو                    

   

  صفت فاعلي   =    ing   +   فعل

  bore + ing                   boring                   خسته كننده                   

  interest + ing              interesting            جالب                        

  surprise + ing             surprising            تعجب آور       

   

  اسم فاعل (شغل)    =    er   +   فعل

  play + er                   player                    بازيكن         

  teach + er                 teacher                   مدرس    

  write + er                 writer                     نويسنده                   

   

  صفت مفعولي  =   ed   +   فعل

  confuse + ed                 confused              گيج شده                    

  excite + ed                    excited                 هيجان زده                 

  shock + ed                   shocked                 تكان خورده  

   

.

 

برخی با مثال میبینید:

صفت   =   ful   +   اسم

colour  + ful           colourful         رنگي                      

power + ful            powerful          قدرتمند                   

use + ful                  useful              مفيد                         

 

صفت   =   ous   +   اسم

fame + ous                  famouse           مشهور                 

danger + ous              dangerous          خطرناك              

mystery + ous           mysterious           مرموز               

 

صفت منفي   =   less  +  اسم

care + less                 carele               بي دقت                       

use + less                  useless               بي فايده 

hope + less                hopeless            نا اميد                    

 

اسم   =   ship   +   اسم

friend + ship                 friendship              دوستي             

relation + ship              relationship            رابطه             

man + ship                    manship                 انساني                

 

صفت    =y   +   اسم

rain + y                   rainy                 باراني                         

sun + y                  sunny                آفتابي         

water + y               watery               آبكي

 

قيد حالت   =   ly   +   صفت

bright + ly                brightly             به روشني                      

happy + ly                happily             تا یک کلمه ی جدیدی را بوجود بیاورند
این مطلب تا کنون 92 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 28 تير 1395 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172304
 • بازدید امروز :232752
 • بازدید داخلی :9201
 • کاربران حاضر :160
 • رباتهای جستجوگر:300
 • همه حاضرین :460

تگ های برتر